Wróć do bloga

Program kursu: Sparametryzowany model rehabilitacji hybrydowej dysfunkcji dna miednicy kobiet i mężczyzn®

Jakie mam terminy do wyboru: 03 czerwca oraz 23 września 2022

Ile czasu mam zarezerwować: 1 dzień. Szkolenie trwa od 8:00 do 17:00. W trakcie zapewnione są przerwy kawowe, obiad, relaksujący widok na Wisłę z piękną panoramę Krakowa

Gdzie odbywa się szkolenie: AI Lab PelviFly, Nadwiślańska 1/10; Kraków

Program szkolenia

Przegląd literatury – śniadanie naukowe 

8:00-8:30

Przedstawienie wyników analizy artykułów z bazy Cochrane pod kątem realizacji działań długoterminowych w treningu mięśni dna miednicy.

Poznasz podstawowe modele zachowań zdrowotnych, których zrozumienie pomoże Ci lepiej wspierać pacjentów w przestrzeganiu ćwiczeń, zaleceń po wyjściu z gabinetu.

Otrzymasz wzór karty oceny przestrzegania zachowań długoterminowych, która pozwoli na indywidualny dobór postępowania do Twojego pacjenta. Efektywność rehabilitacji jest zależna od zaangażowania pacjenta, motywacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz jego predyspozycji do działań w dłuższym okresie.

Zastosowanie urządzenia zewnętrznego z biofeedbackiem Boost w tworzeniu spersonalizowanych programów terapeutycznych dla mężczyzn, kobiet i dzieci. Przedstawienie randomizowanych badań naukowych (grupa badawcza: 84 mężczyzn po radykalnej prostatektomii). Korzystanie z gier multisensorycznych w celu osiągnięcia automatyzmu działania mięśni.

Ocena funkcjonalna z wykorzystaniem czujników manometrycznych (dopochwowego i zewnętrznego)

08:30-09:30

Test funkcji mięśni dna miednicy PelviFly wbudowany w aplikacji analizuje siłę, wytrzymałość, szybkość reakcji, kontrolę, zdolność do rozluźnienia, napięcie wstępne i końcowe. Kryteria interpretacji zostały wypracowane na podstawie analizy >5000 testów mięśni. Na podstawie testu algorytm dobiera bezpieczne obciążenie podczas treningów. Przedstawienie różnic między pomiarem aktywności mięśni per vaginam, a pomiarem ze środka ścięgnistego.

Samodzielne wykonanie testów przez kursantów_ki.

Jakie zdobędziesz umiejętności:

 1. Korygowanie pozycji pacjenta podczas testów wykonywanych w gabinecie i w domu. Omówienie wpływu pozycji ciała na pomiar aktywności mięśni.
 2. Testowanie funkcji mięśni dna miednicy z urządzeniem dopochwowym i nieinwazyjnym zewnętrznym w 6 pozycjach (odciążenia, funkcjonalnych i dynamicznych) wraz z interpretacją danych w portalu telerehabilitacji.
 3. Omówienie wpływu wyników na dalszy program treningowy.

Czerwone flagi

09:30-10:30

Na podstawie konsultacji z fizjoterapeutkami uroginekologicznymi wytypowaliśmy nieprawidłowości mogące wystąpić w procesie rehabilitacji. Przedstawimy sposoby na zminimalizowanie ryzyka ich wystąpienia zarówno w terapii w gabinecie jak i podczas ćwiczeń zdalnych w domu. Analiza czerwonych flag, wskazujących na potrzebę powtórzenia testu mięśni lub rekomendacji konsultacji lekarskiej. Porównanie aktywności mięśni podczas testu z prawidłowym i nieprawidłowym wzorcem ruchowym.

Jakie zdobędziesz umiejętności:

 1. Zapobieganie nieprawidłowościom podczas wykonywania ćwiczeń.
 2. Analiza czerwonych flag podczas testów wykonywanych w domu:
  – ocena współczynnika ryzyka kompensacji,
  – nieprawidłowego wzorca aktywacji mięśni dna miednicy
  – bardzo niska siła skurczu (1 w skali Oxford)
  – podwyższone napięcie mięśniowe
 3. Omówienie alertów bezpieczeństwa w aplikacji oraz portalu telerehabilitacji oraz sposób reakcji na alerty.

Przerwa kawowa

10:30-10:45

Poważne gry w rehabilitacji uroginekologicznej i urologicznej

10:45-12:15

W protokołach ćwiczeń wykorzystujemy najnowsze doniesienia naukowe i rekomendacje ICS. Podczas tej sesji poznasz mechanikę gier treningowych, programy i rodzaje ćwiczeń oraz protokoły treningu wibracyjnego.

Bodziec wibracyjny jest jednym z czynników zwiększających efektywność ćwiczeń. Pod wpływem fali wibracyjnej mięśnie dna miednicy reagują tonicznym odruchem wibracyjnym TVR co powoduje wzrost ich napięcia i zwiększone wyładowanie neuronów. Zwiększona aktywność włókien mięśniowych zapewnia poprawę siły mięśni, zwiększony zakres ruchu i zmniejszenie dolegliwości bólowych [Nilsen I. 2018].

Randomizowane badania wykazały, że wibrostymulacja skuteczniej zwiększała siłę skurczu mięśni dna miednicy niż elektrostymulacja u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu [Rodrigez, 2019]

Czego się nauczysz?

 1. Stosowania w praktyce autorskiego programu nauki prawidłowego wzorca ruchowego w oparciu o czujnik zewnętrzny i trening multisensoryczny. Analiza protokołu zawierającego kluczowe wskazówki niezbędne podczas pierwszej fazy nauczania motorycznego.
 2. Szczegółowo analizować mechanikę 12 protokołów ćwiczeń ukierunkowanych na kontrolę, rozluźnienie, siłę, wytrzymałość i szybkość reakcji mięśni. Poznasz zasady oraz zinterpretujesz wyniki ćwiczeń.
 3. Korzystania z gotowych protokołów treningowych oraz ich modyfikowania w zależności od potrzeb pacjenta. A także tworzenia własnych szablonów ćwiczeń i zapisywania danych w bazie na swoim koncie (pozwala zaoszczędzać godziny w ciągu miesiąca).
 4. Efektywne stosowanie protokołów wibracji stałej 20Hz i 50Hz w zależności od funkcji mięśni, którą doskonalisz. Korzystanie wibracji jako metody biofeedback, wspierającej zwiększanie siły skurczu i rozluźnienie mięśni. Fizjoterapeuta może dowolnie dodawać wibrację do różnych rodzajów ćwiczeń.
 5. Dzięki poznaniu aspektów psychologicznych wykorzystywanych w protokołach gier wzmocnisz realizację długoterminowych programów terapeutycznych (stymulacja układu nagrody, multisensoryczność, efekt rozproszenia)

Ścieżka nauczania motorycznego – model nabywania umiejętności

12:15-13:15

Kontrola motoryczna to nauka koncentrującą się na badaniach nad ruchem oraz mechanizmem kontroli posturalnej, który podlega odruchom rdzeniowym i poleceniom centralnym.  

W 2019 roku stworzyliśmy autorskie przeniesienie modelu podstawowego faz nauczania motorycznego (Fitts, Posner 1967) do hybrydowej rehabilitacji uroginekologicznej w postaci algorytmów, zadań zapewniających progres ćwiczeń i pozycji. Ścieżka postępu została wprowadzona do aplikacji mobilnej pacjentki oraz oprogramowania telerehabilitacji fizjoterapeuty. Obrazuje krzywą uczenia w formie zadań, przechodzenia etapów w teście mięśni np. poprawa wytrzymałości mięśniowej na określonym poziomie w określonej pozycji do ćwiczeń umożliwia przejście do wyższej fazy wraz z punktami za regularność. 

Wielu pacjentów zatrzymuje się na początkowym etapie ścieżki nauczania motorycznego, czyli fazie kognitywnej (poznawczej), która charakteryzuje się szybką poprawą wydajności, po której następują bardziej stopniowe fazy, w których przyrost postępów narasta znacznie wolniej. Niewątpliwie trening mięśni dna miednicy powinien być  progresywny,  czyli pacjent przechodzi: od prostych zadań do złożonych, od pozycji izolowanych do funkcjonalnych (od leżenia do stania), co pozwoli przywrócić naturalny mechanizm preprogramowania (pre kontrakcji) i powrót funkcji mięśni dna miednicy. 

W treningach zależy nam, aby najszybciej jak to możliwe przejść do treningów w pozycjach funkcjonalnych, czyli z ćwiczeń w odciążeniu do pozycji antygrawitacyjnych: kolankowo łokciowa, siad na piłce, stojąca, aż do pozycji dynamicznych.  

Po 3 latach badań obserwacyjnych nastąpiła walidacja tej koncepcji w tym dalsze wnioski do jej rozwoju. Na bazie zanonimizowanych danych 300 pacjentek ćwiczących pod opieką fizjoterapeutów przez okres minimum 6 miesięcy przeanalizowaliśmy: jak parametry wejściowe funkcji MDM, regularność ćwiczeń korelują z czasem przejścia faz nauczania motorycznego. 

W oprogramowaniu telerehabilitacji masz możliwość monitorowania pacjentki w aktualnej fazie nauczania motorycznego. 

Jakie umiejętności zdobędziesz:

 1. Tworzenie długoterminowych programów rehabilitacji dla swoich pacjentek i szacowanie jak szybką osiągną sukces w terapii, w zależności od wyjściowych parametrów.
 2. Analiza korelacji parametrów wejściowych funkcji mięśni dna miednicy i regularności ćwiczeń ze wzrostem siły skurczu i wytrzymałości mięśni.
 3. Monitorowanie etapu, na którym znajduje się pacjentka przy zastosowaniu portalu telerehabilitacji.

Przerwa obiadowa

13:15-14:15

Case study

14:15-17:00

Poznasz 8 przykładów klinicznych, które rozpoczęły ćwiczenia mięśni dna miednicy w związku z:

 1. Wysiłkowe nietrzymanie moczu po porodzie. Plan terapii skutecznie rozwiązujący problem nietrzymania moczu, gazów pochwowych oraz zaparć. Fizjoterapeutka uroginekologiczna prowadząca treningi: Zuzanna Vierek, Katowice
 2. Obniżenie dwóch ścian pochwy po 2 porodach siłami natury oraz bardzo niska siła skurczu poniżej 10mmHg (1 w skali Oxford). Fizjoterapeutka uroginekologiczna prowadząca terapię: Ewelina Bijak, Centrum Medyczne Meavita, Kraków. Sprawdź jak Centrum Medyczne Meavita wykorzystanie telemedycynę w praktyce >link.
 3. Naglące nietrzymanie moczu i pęcherz nadaktywny – omówienie terapii, która umożliwiła zakończenie leczenia farmakologicznego. Fizjoterapeutka prowadząca terapię: Aleksandra Polanowska-Lenart, Fizjo Spot, Warszawa.
 4. Dyspareunia – zastosowanie sondy dopochwowej jako jednego z etapów leczenia. Fizjoterapeutka prowadząca terapię: Małgorzata Skolimowska, Reha Pelvi, Ełk.
 5. Holistyczna terapia w leczeniu pochwicy. Fizjoterapeutka prowadząca terapię: Aleksandra Polanowska-Lenart, Fizjo Spot, Warszawa.
 6. Nietrzymanie moczu, niedowład i zaburzenia kontroli posturalnej po udarze rdzenia kręgowego. Fizjoterapeutka prowadząca terapię: Dorota Czernichowska-Stanek
 7. Pacjentka rozpoczynająca ćwiczenia w celu profilaktyki bez objawów dysfunkcji mięśni dna miednicy. Fizjoterapeutka prowadząca terapię: Anna Urban, Reykjavik.
 8. Przygotowanie do operacji uroginekologicznej oraz terapia pooperacyjna pacjentki z 3 stopniem nietrzymania moczu. Fizjoterapeutka prowadząca terapię: Agata Utykańska, Reha Pelvi, Ełk.

Dokładna interpretacja danych, diagnostyki w gabinecie, zastosowanego programu rehabilitacji, punkty kontrolne. Dowiesz się jaki dokładnie plan treningowy został zastosowany.