Wróć do bloga

Korzystanie z gotowych planów i tworzenie własnych programów treningowych

Po analizie testu mięśni czas na spersonalizowany z matematyczną precyzją program treningowy

Program ćwiczeń mięśni dna miednicy możesz dodać pacjentce na dwa sposoby:

  • przypisujesz trening na konkretny dzień np. wybierasz dzień 26 września i konfigurujesz każde ćwiczenie po kolei
  • dodajesz gotowy program treningowy na dany okres ćwiczeń np. 3 miesiące i modyfikujesz w zależności od postępów. W tym wariancie możesz korzystać z naszych gotowych protokołów ćwiczen lub tworzyć i zapisywać  własne programy treningowe (czytaj więcej tutaj)

Przypisywanie ćwiczeń na konkretny dzień

Po zalogowaniu do portalu teleopieki wybierz z menu użytkowniczki. Przy wybranej pacjentce otwórz zakładkę treningi, pojawi się kalendarz.

kalendarz treningów

3. Przypisz plan treningowy na pierwszy dzień

Wybierz datę na którą  chcesz dodać ćwiczenia klikając w nią. Następnie otworzy się narzędzie do skonfigurowania planu. Dobierz pozycję ćwiczenia, rodzaj treningu mięśni dna miednicy, poziom wibroterapii. 

plan ćwiczen

Korzystanie z gotowych planów treningowych

II. Jak dodać gotowy  program ćwiczeń?

Po otwarciu kalendarza treningów kliknij w zastosuj gotowy plan znajdujący w prawym górnym rogu ddoaj gotowy plan

Wybierz plan z listy i datę jego rozpoczęcia, a następnie kliknij przycisk zastosuj

Tworzenie własnych planów treningowych

Po zalogowaniu otwórz zakładkę plany treningowe znajdującą się w głównym menu aby wyświetlić aktualną  listę gotowych programów.

2. W prawym górnym rogu znajdziesz przycisk dodaj nowy plan, po jego kliknięciu  wyświetli się pole z nazwą planu, które uzupełnij np. mięśnie nadaktywne miesiąc 1, następnie kliknij ponownie dodaj nowy plan. 

nazwa

3. Po zapisaniu nazwy Twojego programu treningowego przechodzisz do kreatora, gdzie w prosty sposób konfigurujesz plan na dowolną liczbę dni, tygodni czy miesięcy.plan

W wybranym dniu kliknij pole edytuj i możesz skonfigurować:

  • test mięśni na dany dzień (Pamiętaj! Algortym dobiera obciążenie w ćwiczeniach pod siłę aktualnego testu mięśni, dlatego dodawaj test nie rzadziej niż raz na miesiąc, aby trening był progresywny)
  • pozycję do ćwiczeń:stanie, leżenie czy kolankowo-łokciowa
  • rodzaj treningu:wybieraj z 8 protokołów ćwiczeń mięśni dna miednicy ukierunkowanych na relaksację i mięśnie nadaktywne, naukę liftu (kontrolowany skurcz i rozkurcz), wytrzymałość do 20% MVC, szybkość, siła, refleks, kontrolowanie napięcia, 
  • poziom wibroterapii: masz do dyspozycji 3 protokoły wibracji (50 Hz, 20Hz , biofeedback 0-100Hz odczuwana tylko na szczycie skurcz). Wibracje możesz dodać na dowolny trening jeżeli jest to zasadne, ale również możesz jej nie używać wtedy pacjentka nie będzie jej odczuwać podczas ćwiczeń.
Screen Shot 2020-10-24 at 19.46.40